Personal photo uploaded by Max Prysyazhnyuk

Max Prysyazhnyuk

Part Time Faculty
Respiratory Care

Mailstop: 15-1

Email: mprysyazhnyuk@highline.edu