Personal photo uploaded by Zalema Kuedituka

Zalema Kuedituka

Part Time Faculty
English Language, Career and Academic Prep

Phone: (206) 592-3627

Office: 19-109

Mailstop: 19-1

Email: zkuedituka@highline.edu


Department: English Language, Career and Academic Prep

Spring 2022

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
10-10:50 am

ABE 96 A-OL (40900)
Zoom

ABE 96 A-OL (40900)
Zoom

ABE 96 A-OL (40900)
Zoom

ABE 96 A-OL (40900)
Zoom

12:15-1:05 pm

ABE 73 ACF-HY (42466)
Zoom

HS 73 ACF-HY (42465)
Zoom

ABE 73 ACF-HY (42466)
Bldg 10 Room 101-Classroom

HS 73 ACF-HY (42465)
Bldg 10 Room 101-Classroom

ABE 73 ACF-HY (42466)
Zoom

HS 73 ACF-HY (42465)
Zoom

ABE 73 ACF-HY (42466)
Bldg 10 Room 101-Classroom

HS 73 ACF-HY (42465)
Bldg 10 Room 101-Classroom

ABE 73 ACF-HY (42466)
Zoom

HS 73 ACF-HY (42465)
Zoom

6-8:20 pm

ABE 8 J1-OL (42566)
Zoom

ABE 12 J1-OL (42567)
Zoom

ABE 16 J1-OL (42568)
Zoom

ABE 18 J1-OL (42569)
Zoom

ABE 63 J1-OL (42570)
Zoom

ABE 66 J1-OL (42571)
Zoom

ABE 8 J1-OL (42566)
Zoom

ABE 12 J1-OL (42567)
Zoom

ABE 16 J1-OL (42568)
Zoom

ABE 18 J1-OL (42569)
Zoom

ABE 63 J1-OL (42570)
Zoom

ABE 66 J1-OL (42571)
Zoom