Personal photo uploaded by Tetyana Matsyuk

Tetyana Matsyuk

Achieve Advisor
Achieve

Phone: (206) 592-3751

Office: 25-531

Mailstop: 25-531

Email: tmatsyuk@highline.edu


Fall 2022

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
10:00 am-2:00 pm

ACHV 11 A-WE (28088)
Bldg 29 Rm 201-Comp Classroom

ACHV 11 A-WE (28088)
Bldg 29 Rm 201-Comp Classroom

ACHV 11 A-WE (28088)
Bldg 29 Rm 201-Comp Classroom

ACHV 11 A-WE (28088)
Bldg 29 Rm 201-Comp Classroom

1:30-3:50 pm

ACHV 86 1A-WE (28129)
Bldg 30 Room 302-Computer Lab

ACHV 96 1A-WE (28137)
Bldg 30 Room 302-Computer Lab

ACHV 86 1A-WE (28129)
Bldg 30 Room 302-Computer Lab

ACHV 96 1A-WE (28137)
Bldg 30 Room 302-Computer Lab