Personal photo uploaded by Tetyana Matsyuk

Tetyana Matsyuk

Achieve Academic Advisor
ACHIEVE

Phone: (206) 592-3751

Office: 99-162

Mailstop: 99-180

Email: tmatsyuk@highline.edu


Winter 2020

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
12:15-1:20 pm

ACHV 087
30-318

ACHV 097
30-318

ACHV 087
30-318

ACHV 097
30-318