Personal photo uploaded by Stephaney Puchalski

Stephaney Puchalski

Faculty
Geology

Phone: (206) 592-4659

Office: 29-343

Mailstop: 29-3

Email: spuchalski@highline.edu


Winter 2020

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAYSUNDAY
7:45 am-6:00 pm

GEO 156
Arranged

9:00 am-12:00 pm

GEO 156
29-321

11-11:50 am

GEO 103
29-321

GEO 103
29-321

GEO 103
29-321

GEO 103
29-321

11:00 am-12:50 pm

GEO 103
29-321

12:15-1:25 pm

GEO 101
29-321

GEO 101
29-321

GEO 101
29-321

12:15-2:05 pm

GEO 101 LAB
29-321L