Personal photo uploaded by Morgan Gleaves

Morgan Gleaves

Part Time Faculty
Chemistry

Mailstop: 29-3

Email: mgleaves@highline.edu


Winter 2020

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
4-5:50 pm

CHEM& 121
29-116

CHEM& 121
29-116

CHEM& 121
29-116

CHEM& 121
29-116

6-7:50 pm

CHEM& 121 LAB
29-303L

CHEM& 121 LAB
29-303L