Personal photo uploaded by Stephaney Puchalski

Stephaney Puchalski

Faculty
Geology

Phone: (206) 592-4659

Office: 29-343

Mailstop: 29-3

Email: spuchalski@highline.edu


Spring 2019

TIMEMONDAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATURDAY
7:30 am-6:00 pmGEO 156
Arranged
8-8:50 amGEO 105
29-321
GEO 105
29-321
GEO 105
29-321
GEO 105
29-321
GEO 105
29-321
9-9:50 amGEO 104
29-101
GEO 104
29-101
GEO 104
29-101
GEO 104
29-101
GEO 104
29-101
9:00 am-12:00 pmGEO 156
29-321
10-10:50 amGEO 105
29-321
GEO 105
29-321
GEO 105
29-321
GEO 105
29-321
GEO 105
29-321
12-1:00 pmOffice Hours
29-343
Office Hours
29-343
2:30-4:00 pmOffice Hours
29-343
Office Hours
29-343